Pamiętnik Literacki tom LVIII

Home  »  Spis treści Pamiętnika Literackiego  »  Pamiętnik Literacki tom LVIII
mar 21, 2020 KBB

SPIS TREŚCI

7 Od redakcji
9 Editor’s note
13 Marta Herling: Między Włochami a Polską – Dialog z moim Ojcem
25 Jacek Hajduk: Rejony Herlinga-Grudzińskiego
33 Oskar Stanisław Czarnik: RADIOOPERATOR GUSTAW HERLING-GRUDZIŃSKI JAKO WSPÓŁPRACOWNIK WYDAWNICTW 2 KORPUSU
59 Rafał Habielski: O Innym Świecie Gustawa Herlinga-Grudzińskiego
73 Andrzej Krzeczunowicz: Gustaw Herling-Grudziński w Monachium
81 Anna Frajlich: Moja poetycka przygoda z „Kulturą”. Listy redaktora Gustawa Herlinga-Grudzińskiego
93 Nina Taylor-Terlecka: GUSTAW HERLING-GRUDZIŃSKI i TYMON TERLECKI – FAKTÓW OD-POMINANIE
121 Kamila Łabno: Cztery listy Gustawa Herlinga-Grudzińskiego do Jerzego Stempowskiego
135 Zdzisław Kudelski: KALENDARIUM ŻYCIA I TWÓRCZOŚCI GUSTAWA HERLINGA-GRUDZIŃSKIEGO
141 Gustaw Herling-Grudziński: ZIMA W ZAŚWIATACH. OPOWIEŚĆ LONDYŃSKA
167 Gustaw Herling- Grudziński: SIEDEM ŚMIERCI MAKSYMA GORKIEGO
189 Gustaw Herling-Grudziński: KSIĄŻĘ NIEZŁOMNY (Fragmenty)
213 Jan Zieliński. LEKTURY SPIRALNE. KRÓJ HABITU. KLASZTORY JERZEGO GIEDROYCIA
RECENZJE I OMÓWIENIA
225 Dorota Heck: Poetycki witraż
228 Andrzej Krzeczunowicz: Z POLSKI LUDOWEJ DO WOLNEJ EUROPY
230 Jan Stanisław Witkiewicz: Wokół Malarzy tańca
238 Agnieszka Kania: OD OBRAZU DO OBRAZU. Śladami Józefa Czapskiego
241 Marcin Kula: Wańkowicz po latach – towarzysz podróży historyków
249 Andrzej Suchcitz: O KSIĄŻCE PROF. DR HAB. HALINY TABORSKIEJ
256 Regina Wasiak-Taylor JUŻ PO RAZ CZWARTY O BRZEŚCIU
261 Adam Wierciński: Eseje o „portrecie epoki” Herlinga-Grudzińskiego
265 Jacek Hajduk: NAGRODA ZPPNO – PODZIĘKOWANIE
267 Ks. Janusz Ihnatowicz: O PROFESORZE LIBORZE MARTINKU, LAUREACIE NAGRODY ZPPNO
271 Libor Martinek: REFLEKSJE O LITERATURZE POGRANICZA CZESKO-POLSKIEGO
LISTY – POLEMIKI
275 Dorota Heck, Adam Czerniawski, Anna Frajlich, Halina Jura, Jerzy Sikora
KRONIKA ZWIĄZKU PISARZY POLSKICH NA OBCZYŹNIE
281 Prezesi, członkowie, biuro i adres
Kalendarium spotkań i programów literackich w Londynie
282 Związek Pisarzy Polskich na Obczyźnie
285 Biblioteka Polska w Londynie
286 Instytut Kultury Polskiej w Londynie
289 Kartka od Joanny Dudy-Murowskiej
289 Z żałobnej karty: Danuta Laskowska-Osiecka (1932-2019)
292 Nagrody Literackie ZPPnO 2019. Komunikat
293 Andrzej Maria Borkowski: DANUTA SOŁOWIEJ
294 Indeks osobowy
ILUSTRACJE
Danuta Sołowiej
134 Oxford University department of Plant Sciences Sibthorp Prize 2001
166 Medal upamiętniający stulecie Brytyjskiego Towarzystwa Numizmatycznego, 2003
234 Sunrise/Moonrise