„PAMIĘTNIK LITERACKI”, TOM LXI/2021

Home  »  Strona Główna  »  „PAMIĘTNIK LITERACKI”, TOM LXI/2021
wrz 16, 2021 KBB

Najnowszy tom „Pamiętnika Literackiego” można nazwać pandemiczno-norwidowskim. Temat pandemii kontynują: Piotr Witt (Paryż), Jan S. Witkiewicz (Indie), Bożena Anna Flak (Paryż), Janusz Guttner i Grażyna Maxwell (obydwoje mieszkają w Londynie). Ten dział uzupełniają wiersze podczas COVID-owej kwarantanny – Anny Frajlich (USA), Tomasza Łychowskiego (Brazylia) i Jakuba Kurzyńskiego (Wielka Brytania).

Jednak główny temat tego tomu to Cyprian Kamil Norwid. We wstępie Regina Wasiak-Taylor (prezes ZPPnO, a także redaktor naczelny „Pamiętnika Literackiego” pisze:

Norwid w Anglii to nasze spojrzenie na życie i dzieło wybitnego polskiego poety, prozaika, dramatopiszarza, którego dwusetną rocznicę urodzin obchodziliśmy w 2021 roku. Skutki zaledwie półrocznego pobytu Cypriana Kamila Norwida w Wielkiej Brytanii, jego oddziaływanie na twórczość literacką późniejszych pokoleń okazały się jednak znaczne i wcale nie maleją, jakby poeta to przewidział, pisząc w wizjonerskim natchnieniu: „Nikt nie zna dróg do potomności”. Obszerny szkic Jerzego Sikory traktujący o stosunku pisarzy londyńskiej grupy „Kontynenty” wobec Norwida ukazuje skalę i rodzaj wpływu artystycznego autora Białych kwiatów Czarnych Kwiatów na powojennych twórców. Do współpracy przy redagowaniu bloku norwidowskiego zaprosiliśmy Adama Czerniawskiego. I nie mogło być inaczej. To przecież Czerniawski jest autorem znanego powiedzenia: „Gdyby Norwida zabrakło, musiałbym go stworzyć, by jak Wirgiliusz, został moim przewodnikiem”. Ten wybitny rzecznik polskiej kultury na świecie, a przy tym znakomity tłumacz obdarował Czytelników anglojęzyczną wersją miniatury Menego, kilkoma wierszami oraz intrygującym esejem „Was Emily Dickinson fluent in Polish?”. O prekursorskich książkach wydanych po raz pierwszy nad Tamizą pisze Józef Franciszek Fert i Adam Cedro, natomiast Joanna Sokołowska-Gwizdka rozmawia z Kazimierzem Braunem o teatrze i dramatach późnego romantyka.

Ponadto, jak w każdym tomie, recenzje, eseje literackie, kronika Związku oraz relacja z przyznania nagród literackim, która po raz pierwszy odbyła się online.

SPIS TREŚCI

7 Od redakcj
8 From the Editor
11 Joanna Sokołowska-Gwizdka: NORWID – TO WIELKI ZBIOROWY OBOWIĄZEK
26 Cyprian Kamil Norwid: Laur dojrzały
27 Regina Wasiak Taylor: ŚLADAMI NORWIDA W ANGLII
37 Jerzy Sikora: POECI LONDYŃSKICH „KONTYNENTÓW” WOBEC NORWIDA
53 Józef Franciszek Fert: PROBLEMY Z VADE-MECUM CYPRIANA KAMILA NORWIDA
61 Adam Cedro: WKŁAD ZBIGNIEWA ZANIEWIECKIEGO W EDYCJE PISM NORWIDA
69 Henryk Siewierski: TŁUMACZĄC „AD LEONES!”
76 Cyprian Kamil Norwid: Język ojczysty, Mother Tongue
77 Adam Czerniawski: WAS EMILY DICKONSON FLUENT IN POLISH?
89 Cyprian Kamil Norwid: WHITE FLOWERS, MENEGO
93 Cyprian Kamil Norwid: Pielgrzym, Pilgrim
95 Cyprian Kamil Norwid: Klary Nagnioszewskiej samobójstwo
96 Cyprian Kamil Norwid: Ruszaj z bogiem, Godspeed
98 Cyprian Kamil Norwid: Italiam!, Italiam!
101 Janusz Szlechta: NORWID POWRÓCIŁ DO NOWEGO JORKU
103 KALENDARIUM ŻYCIA CYPRIANA NORWIDA
107 Piotr Wit: DZIENNIK CZASU ZARAZY 2021
115 Jan Stanisław Witkiewicz: Z INDYJSKIEGO WIĘZIENIA
128 Jakub Kurzyński: Odrobina pustki
129 Bożena Anna Flak: A WSZYSTKIEMU KTO JEST WINIEN?
136 Tomasz Łychowski: Arka Noego
137 Janusz Guttner: LONDYŃSKIE DIALOGI PANDEMICZNE
140 Anna Frajlich: Z marginesu pandemii
141 Grażyna Maxwell: TAK SAMO TYLKO INACZEJ
149 Aleksandra Ziółkowska-Boehm: LAUDACJA NA CZEŚĆ JANA WOLSKIEGO
151 Jan Wolski: PODZIĘKOWANIE
153 Regina Wasiak-Taylor: LAUR DLA POETKI NURTU KOBIECEGO
155 Katarzyna Zechenter: PODZIĘKOWANIE
159 Adam Wierciński: LAUDACJA NA CZEŚĆ PAWŁA PANAS
161 Paweł Panas: OKRUCHY, DROBIAZGI, SZEPTY
165 Katarzyna Bzowska: BREXLIT, CZYLI LITERATURA BREXITOWA
177 Adam Wierciński: ZDZIWIENIA I SPRZECIWY. DWORY I DWÓRKI
183 Waldemar Kontewicz: Zalew wiślany
185 Waldemar Kontewicz: Do norwidowskiego Bronisława Z. – pastisz
187 Witold Skowroński: OCZAMI I USZAMI TŁUMACZA
191 Agnieszka Kania: SKAZA
201 Aleksandra Ziółkowska-Boehm: MOJA MAMA ANTONIA
211 Hanna Reszczyńska: OCZAMI DZIECKA
217 Magda Czajkowska: THE MOON AND THE DREAM
220 Krystyna Bednarczyk: Moje pokolenie
223 Jan Zieliński: LEKTURY SPIRALNE. BARWY I ODCIENIE WIARY
232 Bolesław Bieniasz: W metrum haiku

RECENZJE I OMÓWIENIA
233 Andrzej Wołosewicz: POEZJA NIE BOI SIĘ ŚMIERCI
240 Jan Miodek: WILNO OCZAMI BIOGRAFISTY
245 Eugeniusz S. Kruszewski: Z OJCZYZNY DO OBCZYZNY
248 Andrzej Wołosewicz: ASCEZA JEST BOGACTWEM
256 Michał Bukowski: KONIECKIEJ 3D CZYLI „DRZWI DO DOZNAŃ”
260 Joanna Kern: OD JEDNEGO LUCYPERA
262 Adam Czopek: DOKUMENT MINIONEJ EPOKI
265 Adam Czerniawski: IN MEMORIAM JACEK ŁUKASIEWICZ (1934-2021)

LISTY I POLEMIKI
269 Aleksandra Ziółkowska-Boehm, Adam Czerniawski, Łucja Fice, Carolina Khuri i Wojciech Sobczyński

KRONIKA ZWIĄZKU PISARZY POLSKIEJ NA OBCZYŹNIE
278 Elżbieta Smoleńska: SŁOWO O PRZYSŁOWIACH
280 BIOGRAMY CZŁONKÓW ZWIĄZKU PISARZY POLSKICH NA OBCZYŹNIE
284 Z ŻAŁOBNEJ KARTY

286 Marian Bohusz-Szyszko: NORWID-PLASTYK

289 INDEKS OSOBOWY

Reprodukcja prac Cypriana Kamila Norwida na stronach: 10, 52, 88, 106, 76, 186, 200, 210, 216, 264.

Ilustracje pochodzą ze zbiorów Biblioteki Narodowej POLONY, Muzeum Narodowego w Warszawie oraz udostępnione w domenie publicznej prywatnej kolekcji m.in. dra Adolfa Sternschussa.