Spotkanie poświęcone Zygmuntowi Nowakowskiemu

Home  »  Bez kategorii  »  Spotkanie poświęcone Zygmuntowi Nowakowskiemu
mar 5, 2020 KBB

W niedzielę 8 marca  w „Ognisku Polskim” odbyło się spotkanie z dr. Pawełem Chojnackim, który opowiadał o Zygmuncie Nowakowskim. Tytuł spotkania: „REEMIGREJTAN. Kiedy wreszcie Zygmunt Nowakowski powróci do Krakowa?”.

Zygmunt Nowakowski (Kraków 1891 – Londyn 1963) – właściwe nazwisko Tempka. W czasie I wojny oficer Legionów. Powieściopisarz, dramaturg, felietonista, radiowiec, aktor, reżyser, dyrektor Teatru im. Juliusza Słowackiego, doktor filozofii UJ. Propagator sportu i prekursor obrony praw zwierząt. Od 1939 roku na Wychodźstwie. Jeden z najwybitniejszych przedstawicieli emigracji niepodległościowej. Osoba wielowymiarowa – określenia „człowiek renesansu”, czy „człowiek-orkiestra” znajdują w jego przypadku pełne uzasadnienie. Na każdym z pól, na których był aktywny, pozostawił indywidualny, wyrazisty ślad. W latach trzydziestych XX wieku – jedna z najbardziej popularnych postaci Krakowa, sławny w całej Polsce felietonista „Ikaca”. Za swoją niezłomną postawę na emigracji zapłacił olbrzymią cenę – zaprogramowanego zapomnienia. Aż do dzisiaj.
„Nie jest prawdą, że Krakowa nie zburzono w czasie drugiej wojny światowej. To pamięć jego mieszkańców została częściowo zniszczona. Czas by wreszcie Kraków w pełni dźwignął się z tych niematerialnych ruin. Symboliczny powrót Zygmunta Nowakowskiego to tylko jeden z kroków na tej drodze”,

Paweł Chojnacki, ur. 1968 w Łodzi, wędrujący humanista i bibliofil, magister historii Uniwersytetu Jagiellońskiego (1995) doktor filozofii w zakresie historii społecznej University College London (2009). Interesuje się między innymi dziejami emigracji niepodległościowej, a także zagadnieniami szeroko pojętej historii lokalnej. Autor wielu artykułów i siedmiu książek. Od 2011 roku kieruje w Krakowie i w Londynie akcją społeczną przypominającą postać Zygmunta Nowakowskiego (m.in. edycja czasopisma „Przylądek Dobrej Nadziei”).