Targi książki – wielkie otwarcie

Home  »  Strona Główna  »  Targi książki – wielkie otwarcie
maj 21, 2016 KBB

Na dwa dni przed otwarciem targów 17 maja w Centrum Prasowym PAP odbyła się konferencja prasowa. Prezes WTK Rafał Skąpski, przedstawiając najbardziej interesujące wydarzenia targów wymienił m.in. sesje panelowe zorganizowane przez ZPPnO, zaznaczając, że nasza organizacja po raz pierwszy ma swoje stoisko na WTK. Wspomniał też, że swoje książki będzie podpisywać Aleksandra Ziółkowska-Boehm.
W dniu otwarcia targów zaproszeni wystawcy i partnerzy organizatorów wzięli udział w przygotowanym przez Gościa Honorowego w Teatrze Polskim spektaklu słowno-muzycznym, inaugurującym jednocześnie Rok Kultury Węgierskiej w Polsce.
„Jako minister kultury i dziedzictwa narodowego przykładam wielką wagę do tworzenia dobrych relacji ze środowiskiem wydawców i wszystkimi uczestnikami polskiego rynku książki. Dzięki państwa wysiłkom tworzymy razem innowacyjny rynek odpowiadający na potrzeby polskich czytelników. (…) Wierzę, że wspólnym wysiłkiem będziemy tworzyć rynek książki, na którym dominować będą propozycje atrakcyjne i wartościowe, atrakcyjne także pod względem cenowym” – zwrócił się do uczestników uroczystości szef resortu kultury prof. Piotr Gliński. Nawizując do Roku Węgierskiego w Polsce przypomiał, że Sejm i Senat RP oraz Zgromadzenie Narodowe Węgier przyjęły uchwałę o ogłoszeniu roku 2016 Rokiem Solidarności Polsko-Węgierskiej. „Uczcimy w ten sposób 60. rocznicę wydarzeń w Poznaniu i w Budapeszciez roku  1956 oraz uczcimy tym samym niezmienną solidarność obu narodów w niesieniu wzajemnej pomocy w bardzo często trudnych i dramatycznych chwilach. Tamte wydarzenia były doskonałym dowodem tej solidarności” – powiedział minister Gliński.