Walne Zebranie ZPPnO

Home  »  Bez kategorii  »  Walne Zebranie ZPPnO
mar 12, 2016 KBB

Uprzejmie zawiadamiamy, że Walne Zebranie Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie ( wyborcze) odbędzie się 19 marca 2016, sobota, godz. 11.30 w Sali Szafirowej 2p POSKu, 238-246 King Street, POSK, LONDON W6 0RF.

Msza święta za dusze zmarłych Kolegów zostanie odprawiona tego samego dnia rano  o godz. 10.00 w kościele św. Andrzeja Boboli, 1 Leysfield Road, London W12 9JF.

Proponowany  porządek  zebrania

 1. Otwarcie zebrania przez prezesa Związku ? Andrzeja Krzeczunowicza
 2. Chwila poświęcona zmarłym Kolegom
 3. Wybór prezydium Walnego Zebrania (protokolanta i przewodniczącego)
 4. Zatwierdzenie protokółu z poprzedniego WZ (protokół prześlemy wcześniej pocztą)
 5. Wystąpienie Prezesa podsumowujące rok działalności Związku
 6. Sprawozdanie Zarządu ? Regina Wasiak-Taylor
 7. Sprawozdanie skarbnika i Komisji Rewizyjnej ? Krystyna Kaplan i Magda Czajkowska
 8. Dyskusja nad sprawozdaniami i udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi
 9. Wybór władz Związku
  a. prezesa
  b. członków Zarządu
  c. Komisji Rewizyjnej; d.Sądu Koleżeńskiego;
  e.Delegatów do Fundacji Domu Pisarza
 10. Udział ZPPnO w 7. Warszawskich Targach Książki ? Katarzyna Bzowska i Regina Wasiak-Taylor
 11. Dyskusja i wolne wnioski

Przed Zebraniem –  relacja filmowa z uroczystości 70-lecia ZPPnO i 85. urodzin A. Krzeczunowicza w Łazienkach 21 listopada 20 15

Ok. 14.30 zapraszamy na wspólny obiad. Koszt ok. ?16.00.  Kolegów z zagranicy podejmuje Zarząd.

O godz. 16.00 w Sali SZafirowej odbędzie się pokaz filmu Jerzego Tuszewskiego ?Krakowianin z Paryża?, nagrodzonego w 2009 na Światowym Festiwalu Multimedialnym Polonii. O Bronisławie Kamińskim opowie autor filmu.

                                                                              *

20 marca w Ognisku Polskim o godz. 16.00 odbędzie się uroczyste wręczenie Nagród Literackich ZPPnO 2015 dla Anny Frajlich  i  Ewy Thompson z USA.

Wieczór laureatów

Uprzejmie prosimy o uregulowanie i przesyłanie składek członkowskich wynoszących ?25 na rok.

Koledzy, którzy nie mogą przybyć na Walne Zebranie, proszeni są o nadesłanie upoważnienia innemu członkowi Związku na nasz adres w POSK-u lub na email.

 UPOWAżNIENIE

Ja……………………….
(nazwisko i imię czytelne)

upoważniam Kolegę ……………………..

do głosowania w moim imieniu na WZ w dn. 19 III 2016

Data………………………                                                                                               Podpis…………………………………