Londyńskie spotkania Charlesa Kraszewskiego

Home  »  Strona Główna  »  Londyńskie spotkania Charlesa Kraszewskiego
mar 5, 2020 KBB

W piątek 6 marca o godz. 19.30  w „Ognisku Polskim” w Londynie odbyło się spotkanie z prof. Charlsem Kraszewskim, tłumaczem literatury polskiej na angielski, poświęcone sztuce translatorskiej. Rozmowę z prof. Kraszewskim poprowadziła Jolanta Rzegocka, żona ambasadora RP w Londynie. Wieczór poświęcony sztuce translacji. Wieczór ten był zorganizowany przez Instytut Kultury Polskiej.

To drugie spotkanie prof. Kraszewskiego w Londynie. W poniedziałek  2 marca wygłosił on w PUNO wykład  o Tytusie Czyżewskim i przyszłość poezji polskiej. 

Podczas wystąpienia w PUNO Charles Kraszewski przedstawił mniej znane wiersze Tytusa Czyżewskiego, które zresztą ze swadą sam czytał. W świetnym wykładzie mowa była między innymi o wpływie poezji onirycznej Apolinaire’a na Czyżewskiego. Ale też Charles Kraszewski wystąpił ze śmiałą tezą, że bez współautora futurystycznego manifestu „Nuż w bżuhu” nie byłoby twórczości teatralnej Tadeusza Kantora.

Biorąc pod uwagę skomplikowaną historię Polski, nie dziw, że nurty politycznie zaangażowane dominują w literaturze polskiej. Szczególnie widzimy to w poezji i dramatach dziewiętnastego wieku, okresu Rozbiorów, kiedy poeci byli — jak napisał Shelley — faktycznie „prawodawcami” narodu pozbawionego państwowości.  Aczkolwiek nurt zaangażowanej literatury spłodził dzieła nieśmiertelne, istnieje równoległa tradycja czystej sztuki słowa po polsku, którą, zdaniem poety i tłumacza literatury polskiej C.S. Kraszewskiego, najlepiej reprezentuje poeta, dramatopisarz i teoretyk Tytus Czyżewski.  Na podstawie swojego najnowszego przekładu A Burglar of the Better Sort, Kraszewski opisuje dorobek Czyżewskiego, który wprowadził do literatury polskiej bogaty szczep surrealistyczny i miał mieć decydujący wpływ na rozwój współczesnej poezji, a także dramatu w Polsce, m.in. na twórczość autorów takich, jak Tadeusz Kantor i Witold Wirpsza.