Alicja Moskalowa (z domu Skulska)

Home  »  Lista członków  »  Alicja Moskalowa (z domu Skulska)

moskalowa alicja

Urodzona w Krakowie. Studiowana filologię rosyjską i polską na Uniwersytecie Warszawskim. Magisterium w zakresie slawistyki uzyskała na PUNO w Londynie w 1972 r. i tamże stopień doktora filozofii w zakresie filologii polskiej (1978 r.) Prowadzi wykłady z teorii literatury polskiej. Obecnie dziekan Wydziału Humanistycznego PUNO. Członek Polskiego Towarzystwa Naukowego (Londyn).

Debiut książkowy: Autentyzm w polskiej poezji międzywojennej (Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa, 1979).

Ponadto wydała:
Sonety szpitalne Bolesława Kobrzyńskiego (Poezja, Warszawa, 1979), Prace Polonistyczne (PUNO, 1989).

Dokonała wyboru wierszy i opatrzyła wstępem tom poezji Jerzego Pietrkiewicza p.t.: Kula magiczna (Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa, 1979).

Przełożyła na polski dwie angielskie powieści Jerzego Pietrkiewicza: Gdy odpadają łuski ciała (Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa 1986), i Wewnętrzne koło (Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa 1988) oraz pracę tego autora Proroctwo mesjaniczne: rzecz do ponownego rozwalenia (LSSEES, Londyn 1991)

Liczne artykuły w prasie emigracyjnej, m.in. w ?Gazecie Niedzielnej?, a także artykuły dotyczące emigracji w czasopismach wydawanych w Polsce, m.in. w ?Archiwum emigracji? (Toruń).

Prof. Alicja Moskalowa jest dziekanem Wydziału Humanistycznego Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie