Krzysztof Rowiński

Home  »  Lista członków  »  Krzysztof Rowiński

Rowinski
Urodził się 28 stycznia 1932 r. w Kaliszu. Okupację niemiecką spędził w Warszawie. Podczas powstania warszawskiego był łącznikiem AK u Krybera na Powiślu Górnym. Wyszedł z matką z Warszawy jako cywil.

W 1947 r. wraz z matką uciekł z Polski i przez Niemcy, Holandię przedostał się . do Wielkiej Brytanii – mogli się tu osiedlić jako rodzina oficera Polskiej Samodzielnej Brygady Spadochronowej.

Ukończył Gimnazjum i Liceum im. Mikołaja Kopernika i po maturze uzyskał Diploma in Comercial Studies w Cambridge. Pracował potem w Trade Indemnity (ubezpieczenia kredytowe) w City i Cannary Wharf jako Credit Risk Underwriter. Żonaty z Włoszką, ma syna i dwóch wnuków.

Podczas prezesury Teodozji Lisiewicz wstąpił do Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie i był sekretarzem za czasów prezesury Józefa Garlińskiego. Nadal jest członkiem zarządu.

Jego trzy opowiadania były wydane w ?Czytance na klasę czwarą? (wyd. Polska Macierz Szkolna, Londyn). Był redaktorem pracy zbiorowej ?Moje zderzenie z Bolszewikami (London, PFK). Jego praca na Konkurs PFK ?Moje pierwsze kroki na obczyźnie? otrzymała nagrodę. Jego artykuły i eseje były drukowane w ?Wiadomościach?, ?Dzienniku? i ?Tygodniu Polskim?, ?Orle Białym?, ?Gazecie Niedzielnej? i ?Antemurale? w Rzymie. Prowadził dział ?Polonica? najpiew w ?Wiadomościach?, a po ich zamknięciu w ?Dzienniku Polskim?, a obecnie prowadzi rubrykę w tej samej gazecie ?O nas w świecie?.

Współpracował z prasą brytyjską oraz programami artystycznymi i dokumentalnymi w telewizji i radio BBC i Yorkshire TV. Był doradcą i dokumentalistą filmu o Katyniu w reżyserii Roberta Vasa ?The issue should be avoided? (słowa te to cytat z Winstona Churchilla).

W 1990 r. wstąpił do Polskiego Towarzystwa Naukowego na Obczyźnie i wkrótce został członkiem zarządu, a w 1997 r. ? referentem prasowym i redaktorem ?Rocznika? PTNO. Wziął udział w III Kongresie Kultury Polskiej na Obczyźnie, zorganizowanym przez PTNO i był redaktorem tomu ?Polska poza Polską?. Brał udział w wielu spoktaniach w Polsce, zorganizowanych przez Światową Radę Badań nad Polonią, do której należy PTNO. W 1998 r. zorganizował sympozjum dla uczczenia setnej rocznicy urodzin prof. Karoliny Lanckorońskiej.

Jest kawalerem Krzyża AK, medalu ?Pro Memoria? oraz Krzyża Kawalerskiego Orderu Odrodzenia Polski. Otrzymał też medal III Kongresu Kultury Polskiej na Obczyźnie.