Nina Taylor Terlecka

Home  »  Lista członków  »  Nina Taylor Terlecka

nina_taylor-terlecka

Angielka i Francuzka z urodzenia, z wyboru polonofilka. Wychowanka Lycée Français de Londres, absolwentka Uniwersytetu Oxfordzkiego (rusycystyka) i londyńskiego (polonistyka). Doktoryzowała się w IBL PAN w Warszawie. Tłumaczka m. in. Jarosława Marka Rymkiewicza, Marka Nowakowskiego, Janusza Andermana.

Wykładowca literaturz polskiej na Uniwersytecie Oxfordzkim i na Polskim Uniwersytecie na Obczyźnie (PUNO). Zajmuje się literaturą porównawczą. Ma w dorobku paręset prac w języku angielskim, polskim i francuskim rozproszonych w książkach zbiorowych i czasopismach naukowych. Jest także tłumaczona na hiszpański, rosyjski, litewski, białoruski i ukraiński

Autorka pracy Tradycja krajobrazu Wielkiego Księstwa Litewskiego w powieściach Tadeusza Konwickiego. Wydała antologię: Gułag polskich poetów. Od Komi do Kołymy. Wiersze (2001).

Nina Taylor-Terlecka opracowała też spuściznę po mężu, Tymonie Terleckim. Pisała posłowia, m.in. do: Tymon Terlecki Emigracja naszego czasu (Lublin 2003); Zaproszenie do podróży. Szkice o miastach i kulturach (Gdańsk 2006). Opracowala korespondencje Tymona Terleckiego z Andrzejem Bobkowskim, Marią Pawlikowską-Jasnorzewską, Józefem Wittlinem i Jerzym Stempowskim. Jest także autorką wydanej w języku angielskim: The Lithuanian Landscape Tradition in the Novels of Tadeusz Konwicki (Białystok 2018). Ponadto opracowala antologię: Gułag polskich poetów. Od Komi do Kołymy. Wiersze (Londyn 2001, Warszawa 2011). Tłumaczyła prozę m. in. Jarosława Marka Rymkiewicza, Marka Nowakowskiego, Janusza Andermana.

W 2019 otrzymała Nagrodę Literacką ZPPnO za całokształt twórczości.