Jolanta Horodecka-Wieczorek

Home  »  Lista członków  »  Jolanta Horodecka-Wieczorek

Horodecka

 

Urodziła się i mieszka w Piotrkowie Trybunalskim. Jest autorką literatury fantastycznej (powieści, opowiadania) oraz ponad 160 bajek i baśni pisanych wierszem i  prozą,  z czego na rynku krajowym i zagranicznym ukazało się 51 tytułów nakładem ponad 843 tysięcy egzemplarzy. Wszystkie utwory dla dzieci opatrzone są emblematem ?Bez przemocy? i posiadają głęboko humanistyczne  przesłania wyrażane morałami.

Nagrody i wyróżnienia

 • 2005 ? Nagroda Specjalna Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za bogaty i edukacyjny dorobek w dziedzinie literatury dziecięcej.
 • 2006 ? medal przyznany przez Prezydenta miasta Piotrkowa Trybunalskiego, za krzewienie kultury polskiej i promowanie literatury polskiej w kraju i poza granicami..
 • 2007 ? nominacja do tytułu ?Niezwykłej Polki? (Fundacja m. inn. pod patronatem p. Marii Kaczyńskiej oraz czasopisma ?Przyjaciółka?).
 • 2010 ? pisarka objęła zaszczytną funkcję Ambasadora Stowarzyszenia Hospicjum Dziecięcego Królowej Apostołów w Mławie i Gdyni
 • 2011 ? Nagroda Specjalna Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego jw. List gratulacyjny dostępny na stronie autorki www.jhw.com.pl
 • 2012 ? medal ? oznaka honorowa ?Zasłużony dla Kultury Polskiej? przyznany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. List Gratulacyjny Ministra na stronie autorki jw.
 • 2014 ? ?Wielka Encyklopedia Polonii Świata?, w której autorka znalazła się z racji swej twórczości literackiej i szeroko pojętej działalności polonijnej.
 • 2015?Dyplom z medalem wręczony pisarce przez Prezesa i Sekretarza Generalnego Światowego Stowarzyszenia Dziedzictwa Kulturowego Polonii w dniu 6.11.2015 r. na X Międzynarodowym Kongresie ŚSDKP w uznaniu zasług na rzecz Stowarzyszenia jw. i współpracy z Polonią Świata w szeroko pojętym znaczeniu.
 • 2016 ? autorka została mianowana przez Światowe Stowarzyszeni Dziedzictwa Kulturowego Polonii II Wice Przewodniczącą  Komisji Współpracy z Polonijnymi Dziennikarzami i Pisarzami na terenie USA i Unii Europejskiej (szczegóły)

KSIĄŻKI i PUBLIKACJE

 • Nieskończony wywiad ? powieść, (MOK Piotrków Trybunalski, 2001)
 • Podróż bez biletu ? opowiadanie (miesięcznik Czwarty Wymiar, nr 9/ 2001)
 • Zepsute zabawki ? bajka (O-Press, 2003)
 • Krasnal i księżniczki ? bajka (O-Press, 2003)
 • Zaczarowany obrazek ? bajka (O-Press, 2003)
 • Kapryśna mrówka ? bajka (O-Press, 2003)
 • Mądra myszka ? bajka (O-Press, 2003)
 • Ptasie kłótnie ? bajka (O-Press, 2003)
 • Bałwanki ? bajka (O-Press, 2003)
 • Doktor zając ? bajka (O-Press, 2003)
 • Laleczki ? bajka (O-Press 2003)
 • Podstępny czarodziej ? bajka (O-Press, 2004)
 • Von dem Kätzchen Susi und den Bänken die Schuhe trugen (Fischer Verlag 2004)
 • Die Cremeprinzessin (Fischer Verlag 2004)
 • Die Eidechse und der Fuchs (Fischer Verlag 2004)
 • Ronnie, der König (Fischer Verlag 2004)
 • Das Perlen Königtum (Fischer Verlag 2004)
 • Die magische Brille (Fischer Verlag 2004)
 • Ein Bär und ein Wölkchen (Fischer Verlag 2004)
 • Von einem leichtglaubigen Entlein (Fischer Verlag 2004)
 • Im Hasenland (Fischer Verlag 2004)
 • Von einer findigen Gans
 • Von einem alten Mann und seinen hölzernen Soldaten (Fischer Verlag 2004)
 • Von der armen Malerin (Fischer Verlag 2004)
 • Wie der Winter der Fee die Märchen raubte (Fischer Verlag 2004)
 • Ein unerwarteter Besuch (Fischer Verlag 2004)
 • Wie eine böse Hexe zur guten würde (Fischer Verlag 2004)
 • Von einem Fischer, dem das Glük winkte und das Schicksal lachte (Fischer Verlag 2004)
 • Księżniczka z kremu ? bajka (O-Press, 2004, reedycja: Buchmann, 2010)
 • Królowa mórz ? bajka (O-Press, 2004, reedycja: Buchmann, 2010)
 • Łaciata krówka ? bajka (O-Press, 2004)
 • Nieśmiała wiewiórka ? bajka (O-Press, 2004)
 • Pusta miseczka ? bajka (O-Press, 2004, reedycja: Buchmann, 2010)
 • Zaczarowane truskawki ? bajka (O-Press, 2004, reedycja pod zmienionym tytułem: Wesołe truskawki, Buchmann, 2010)
 • Polskie bajki dobranocki ? zbiór bajek (O-Press, 2005-2008)
 • Dziadek Mróz ? bajka (O-Press, 2005, reedycja: Buchmann, 2010)
 • Biedna malarka ? bajka (O-Press, 2005, reedycja: Buchmann, 2010)
 • Odrobinka ? bajka (O-Press, 2005)
 • W śnieżnej krainie ? bajka (O-Press, 2005)
 • Porwane kurczątko ? bajka (O-Press, 2005)
 • Wiatru tchnienie o Chopinie ? poemat (Buchmann, 2010)
 • Bajki z serii ?Polskie Bajki Dobranocki? wydawane w pakietach z ?Bolkiem i Lolkiem:, Reksiem?,i ?Koziołkiem Matołkiem? (O-Press 2004, 2005)
 • Powieść science fiction pt. ?W świecie Fosforantów? i dwa opowiadania pt. ?Klucz do przeszłości? i ?Podróż bez biletu? (2012)
 • Powieść historyczno-fantastyczna science fiction dla młodzieży i dorosłych pt ? ?Hymn zawieszony w czasie? ? Wydawca ?Educator? Akademia Polonijna  (2013)
 • W miasteczku krasnali ? bajka ekologiczna (WFOŚiGW, Łódź 2015)
 • O kosmicznym ludku w babcinym ogródku  –  bajka seryjna Reeko (2016)
 • O Myszce, Burku i Kiszonym Ogórku? bajka DK Łódż (2016)

Wydania w jęz. niemieckim

 • zbiór 16 bajek prozą pt.? In der Welt der Märchenträume? wydało znane na świecie Wydawnictwo Fischer Verlag we Frankfurcie am Main w roku 2004.
 • W tym samym roku Jolanta Horodecka-Wieczorek znalazła sie w antologii ?Collection deutscher Erzähler ?( wydawca jw.) wśród międzynarodowego grona niemieckojęzycznych autorów.

Autorka jest członkiem organizacji literackich:

 • Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie z siedzibą w Londynie,
 • Międzynarodowej Sekcji IBBY

Współpracuje też:

 • ze Światowym Stowarzyszeniem Dziedzictwa Kulturowego Polonii z siedzibą         w Częstochowie i kilkunastoma związkami Polonijnymi na świecie,
 • ze Stowarzyszeniem Polskich Artystów, Dziennikarzy i Tłumaczy w Europie A.P.A.J.T.E z siedzibą w Paryżu
 • Międzynarodową Asocjacją Polskich Kobiet w Szwecji (członek honorowy),
 • Fundacją Polska ? Europa ?Polonia itd. (członek honorowy).

Działalność społeczna
Od 2011 roku Autorka pełni zaszczytną funkcję Ambasadora Stowarzyszenia Hospicjum Dziecięcego im. Królowej Apostołów w Mławie a od 2014 roku współpracuje z nowo-otwartym w Gdyni Hospicjum Dziecięcym, w którym otworzono Biblioteczkę z twórczością pisarki.

Jolanta Horodecka-Wieczorek odbywa wiele spotkań autorskich w kraju i poza granicami, na których chętnie przekazuje dzieciom takie wartości jak przyjaźń, wzajemna pomoc, miłość do Ojczyzny, ludzi, zwierząt a także za pośrednictwem swych bajkowych postaci poucza dzieci jak w dzisiejszym świecie unikać zagrożeń i przemocy. Pisarka na spotkaniach autorskich z młodzieżą i dorosłymi często łączy tematykę swego dorobku SF z tematyką swojej wielkiej pasji, dotyczącej Kosmosu.

Książki autorki prezentowane są też na wielu Międzynarodowych i Krajowych Targach Książki, Festiwalach i na Europejskich Forach. Utwory Jolanty Horodeckiej-Wieczorek są też publikowane w antologiach, periodykach, gazetach i różnych innych pismach, także zagranicznych, promującychs Polskę i rodzinne miasto autorki –  Piotrków Trybunalski.

Na bazie twórczości Jolanty Horodeckiej ?Wieczorek powstaje wiele prac maturalnych, magisterskich i doktorskich. Autorka pisze też recenzje i bajki okolicznościowe oraz teksty reklamowe. Obecnie skupia się na pisaniu bajek ekologiczno-fantastycznych jak np. wydana w tym roku seryjna bajka pt. ?O kosmicznym ludku w babcinym ogródku?

Wszystkie bajki i baśnie Jolanty Horodeckiej-Wieczorek opatrzone emblematem ?Bez przemocy? posiadają głęboko humanistyczne przesłanie, wyrażone w formie morałów. Wiele bajek jest inscenizowanych w szkołach i przedszkolach, a wychowawcy używają ich jako materiału dydaktycznego do nauczania j. polskiego nie tylko w Polsce, ale i poza granicami kraju.

Autorka jak może pomaga dzieciom biednym, chorym i pokrzywdzonym przez los. Działa też na rzecz bezdomnych zwierząt i często na spotkaniach autorskich przekazuje dzieciom wiedze jak pomagać sobie wzajemnie oraz jak szanować przyrodę i jak pomagać bezdomnym zwierzętom.

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej autorki: www. jhw.com.pl