Jolanta Horodecka-Wieczorek

Home  »  Lista członków  »  Jolanta Horodecka-Wieczorek

Horodecka

 

Urodziła się i mieszka w Piotrkowie Trybunalskim. Jest autorką literatury fantastycznej (powieści, opowiadania) oraz ponad 160 bajek i baśni pisanych wierszem i  prozą,  z czego na rynku krajowym i zagranicznym ukazało się 51 tytułów nakładem ponad 843 tysięcy egzemplarzy. Wszystkie utwory dla dzieci opatrzone są emblematem „Bez przemocy” i posiadają głęboko humanistyczne  przesłania wyrażane morałami.

Nagrody i wyróżnienia

 • 2005 – Nagroda Specjalna Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za bogaty i edukacyjny dorobek w dziedzinie literatury dziecięcej.
 • 2006 – medal przyznany przez Prezydenta miasta Piotrkowa Trybunalskiego, za krzewienie kultury polskiej i promowanie literatury polskiej w kraju i poza granicami..
 • 2007 – nominacja do tytułu „Niezwykłej Polki” (Fundacja m. inn. pod patronatem p. Marii Kaczyńskiej oraz czasopisma „Przyjaciółka”).
 • 2010 – pisarka objęła zaszczytną funkcję Ambasadora Stowarzyszenia Hospicjum Dziecięcego Królowej Apostołów w Mławie i Gdyni
 • 2011 – Nagroda Specjalna Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego jw. List gratulacyjny dostępny na stronie autorki www.jhw.com.pl
 • 2012 – medal – oznaka honorowa Zasłużony dla Kultury Polskiej przyznany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. List Gratulacyjny Ministra na stronie autorki jw.
 • 2014 – „Wielka Encyklopedia Polonii Świata”, w której autorka znalazła się z racji swej twórczości literackiej i szeroko pojętej działalności polonijnej.
 • 2015 -Dyplom z medalem wręczony pisarce przez Prezesa i Sekretarza Generalnego Światowego Stowarzyszenia Dziedzictwa Kulturowego Polonii w dniu 6.11.2015 r. na X Międzynarodowym Kongresie ŚSDKP w uznaniu zasług na rzecz Stowarzyszenia jw. i współpracy z Polonią Świata w szeroko pojętym znaczeniu.
 • 2016 – autorka została mianowana przez Światowe Stowarzyszeni Dziedzictwa Kulturowego Polonii II Wice Przewodniczącą  Komisji Współpracy z Polonijnymi Dziennikarzami i Pisarzami na terenie USA i Unii Europejskiej (szczegóły)
  http://www.cultureave.com/basniowe-opowiesci-bez-przemocy-w-tresci/

KSIĄŻKI i PUBLIKACJE

 • Nieskończony wywiad – powieść, (MOK Piotrków Trybunalski, 2001)
 • Podróż bez biletu – opowiadanie (miesięcznik Czwarty Wymiar, nr 9/ 2001)
 • Zepsute zabawki – bajka (O-Press, 2003)
 • Krasnal i księżniczki – bajka (O-Press, 2003)
 • Zaczarowany obrazek – bajka (O-Press, 2003)
 • Kapryśna mrówka – bajka (O-Press, 2003)
 • Mądra myszka – bajka (O-Press, 2003)
 • Ptasie kłótnie – bajka (O-Press, 2003)
 • Bałwanki – bajka (O-Press, 2003)
 • Doktor zając – bajka (O-Press, 2003)
 • Laleczki – bajka (O-Press 2003)
 • Podstępny czarodziej – bajka (O-Press, 2004)
 • Von dem Kätzchen Susi und den Bänken die Schuhe trugen (Fischer Verlag 2004)
 • Die Cremeprinzessin (Fischer Verlag 2004)
 • Die Eidechse und der Fuchs (Fischer Verlag 2004)
 • Ronnie, der König (Fischer Verlag 2004)
 • Das Perlen Königtum (Fischer Verlag 2004)
 • Die magische Brille (Fischer Verlag 2004)
 • Ein Bär und ein Wölkchen (Fischer Verlag 2004)
 • Von einem leichtglaubigen Entlein (Fischer Verlag 2004)
 • Im Hasenland (Fischer Verlag 2004)
 • Von einer findigen Gans
 • Von einem alten Mann und seinen hölzernen Soldaten (Fischer Verlag 2004)
 • Von der armen Malerin (Fischer Verlag 2004)
 • Wie der Winter der Fee die Märchen raubte (Fischer Verlag 2004)
 • Ein unerwarteter Besuch (Fischer Verlag 2004)
 • Wie eine böse Hexe zur guten würde (Fischer Verlag 2004)
 • Von einem Fischer, dem das Glük winkte und das Schicksal lachte (Fischer Verlag 2004)
 • Księżniczka z kremu – bajka (O-Press, 2004, reedycja: Buchmann, 2010)
 • Królowa mórz – bajka (O-Press, 2004, reedycja: Buchmann, 2010)
 • Łaciata krówka – bajka (O-Press, 2004)
 • Nieśmiała wiewiórka – bajka (O-Press, 2004)
 • Pusta miseczka – bajka (O-Press, 2004, reedycja: Buchmann, 2010)
 • Zaczarowane truskawki -bajka (O-Press, 2004, reedycja pod zmienionym tytułem: Wesołe truskawki, Buchmann, 2010)
 • Polskie bajki dobranocki – zbiór bajek (O-Press, 2005-2008)
 • Dziadek Mróz – bajka (O-Press, 2005, reedycja: Buchmann, 2010)
 • Biedna malarka – bajka (O-Press, 2005, reedycja: Buchmann, 2010)
 • Odrobinka – bajka (O-Press, 2005)
 • W śnieżnej krainie – bajka (O-Press, 2005)
 • Porwane kurczątko – bajka (O-Press, 2005)
 • Wiatru tchnienie o Chopinie – poemat (Buchmann, 2010)
 • Bajki z serii – Polskie Bajki Dobranocki, wydawane w pakietach z Bolkiem i Lolkiem:, Reksiem i Koziołkiem Matołkiem (O-Press 2004, 2005)
 • Powieść science fiction „W świecie Fosforantów” i dwa opowiadania „Klucz do przeszłości” i „Podróż bez biletu”(2012)
 • Powieść historyczno-fantastyczna science fiction dla młodzieży i dorosłych „Hymn zawieszony w czasie” Wydawca „Educator” Akademia Polonijna  (2013)
 • W miasteczku krasnali – bajka ekologiczna (WFOŚiGW, Łódź 2015)
 • O kosmicznym ludku w babcinym ogródku  –  bajka seryjna Reeko (2016)
 • O Myszce, Burku i Kiszonym Ogórku – bajka DK Łódż (2016)

Wydania w jęz. niemieckim

 • zbiór 16 bajek prozą „In der Welt der Märchenträume” wydało znane na świecie Wydawnictwo Fischer Verlag we Frankfurcie am Main w roku 2004.
 • W tym samym roku Jolanta Horodecka-Wieczorek znalazła sie w antologii „Collection deutscher Erzähler” ( wydawca jw.) wśród międzynarodowego grona niemieckojęzycznych autorów.

Autorka jest członkiem organizacji literackich:

 • Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie z siedzibą w Londynie,
 • Międzynarodowej Sekcji IBBY

Współpracuje też:

 • ze Światowym Stowarzyszeniem Dziedzictwa Kulturowego Polonii z siedzibą w Częstochowie i kilkunastoma związkami Polonijnymi na świecie,
 • ze Stowarzyszeniem Polskich Artystów, Dziennikarzy i Tłumaczy w Europie A.P.A.J.T.E z siedzibą w Paryżu
 • Międzynarodową Asocjacją Polskich Kobiet w Szwecji (członek honorowy),
 • Fundacją Polska – Europa – Polonia itd. (członek honorowy).

Działalność społeczna
Od 2011 roku Autorka pełni zaszczytną funkcję Ambasadora Stowarzyszenia Hospicjum Dziecięcego im. Królowej Apostołów w Mławie a od 2014 roku współpracuje z nowo-otwartym w Gdyni Hospicjum Dziecięcym, w którym otworzono Biblioteczkę z twórczością pisarki.

Jolanta Horodecka-Wieczorek odbywa wiele spotkań autorskich w kraju i poza granicami, na których chętnie przekazuje dzieciom takie wartości jak przyjaźń, wzajemna pomoc, miłość do Ojczyzny, ludzi, zwierząt a także za pośrednictwem swych bajkowych postaci poucza dzieci jak w dzisiejszym świecie unikać zagrożeń i przemocy. Pisarka na spotkaniach autorskich z młodzieżą i dorosłymi często łączy tematykę swego dorobku SF z tematyką swojej wielkiej pasji, dotyczącej Kosmosu.

Książki autorki prezentowane są też na wielu Międzynarodowych i Krajowych Targach Książki, Festiwalach i na Europejskich Forach. Utwory Jolanty Horodeckiej-Wieczorek są też publikowane w antologiach, periodykach, gazetach i różnych innych pismach, także zagranicznych, promującychs Polskę i rodzinne miasto autorki –  Piotrków Trybunalski.

Na bazie twórczości Jolanty Horodeckiej-Wieczorek powstaje wiele prac maturalnych, magisterskich i doktorskich. Autorka pisze też recenzje i bajki okolicznościowe oraz teksty reklamowe. Obecnie skupia się na pisaniu bajek ekologiczno-fantastycznych jak np. wydana w tym roku seryjna bajka „O kosmicznym ludku w babcinym ogródku”.

Wszystkie bajki i baśnie Jolanty Horodeckiej-Wieczorek opatrzone emblematem”Bez przemocy” posiadają głęboko humanistyczne przesłanie, wyrażone w formie morałów. Wiele bajek jest inscenizowanych w szkołach i przedszkolach, a wychowawcy używają ich jako materiału dydaktycznego do nauczania j. polskiego nie tylko w Polsce, ale i poza granicami kraju.

Autorka jak może pomaga dzieciom biednym, chorym i pokrzywdzonym przez los. Działa też na rzecz bezdomnych zwierząt i często na spotkaniach autorskich przekazuje dzieciom wiedze jak pomagać sobie wzajemnie oraz jak szanować przyrodę i jak pomagać bezdomnym zwierzętom.

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej autorki: www. jhw.com.pl