Poezja Krzysztofa Kamila Baczyńskiego na festiwalu literackim

Home  »  Bez kategorii  »  Poezja Krzysztofa Kamila Baczyńskiego na festiwalu literackim
lip 25, 2022 KBB
VENT festiwal literacki na wyspie Isle of Wight, 2022 sobota 30 lipca.

Krzysztof Kamil Baczyński, poeta Powstania Warszawskiego.

Krzysztof Kamil Baczyński, który zginął w Powstaniu Warszawskim w 1944 roku jest legendarną postacią literatury polskiej. Zaprezentowano jego twórczość w języku polskim i angielskim (w tłumaczeniu Anny Marii Mickiewicz, Tomasza Mickiewicza, Steve’a Rushtona i Stana Mickiewicza).
Książka „Krzysztof Kamil Baczyński Poeta Powstania Warszawskiego” oparta jest na zachowanej poezji, rękopisach i rysunkach.
VENT events 2022 Saturday 30th July

 Literary Waves Publishing Group Krzysztof Kamil Baczyński, Poet of the Warsaw Uprising

We presented a short biography of a young Polish poet, Krzysztof Kamil Baczyński, who died in the Warsaw Uprising in 1944, during the Second World War. He is a legendary figure of Polish literature. We will present his works in Polish and in English (translated by Anna Maria Mickiewicz, Tomasz Mickiewicz, Steve Rushton, and Stan Mickiewicz). The book, 'Krzysztof Kamil Baczyński Poet of the Warsaw Uprising’, is based on saved poetry, manuscripts and drawings. We would like to present these to a wider audience.