Bożena Flak

Home  »  Lista członków  »  Bożena Flak

 

flak

 

 

 

 

 

 

Nazaretanka, nauczycielka, poetka.
Ur. 4 stycznia 1950 r. w Saczynie k. Kalisza. Uczęszczała do Liceum im. Anny Jagiellonki w Kaliszu. Po maturze rozpoczęła formację zakonną w wybranym przez siebie Zgromadzeniu  Nazaretanek. W ramach przygotowań do przyszłych obowiązków ukończyła najpierw pomaturalne Studium Pielęgniarskie w Warszawie, a następnie magisterskie studia polonistyczne oraz licencjackie teologiczne na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Pracę magisterską pisała na temat poezji Stanisława Grochowiaka. Studiowała w Stanach Zjednoczonych, w Saint Louis (Saint Louis University) i w Chicago (Loyola University), zdobywając kolejne magisterium w zakresie formacji i studiów pastoralnych. Przez 9 lat uczyła literatury i języka polskiego w Prywatnym Liceum Sióstr Nazaretanek w Warszawie, następnie pełniła funkcję przełożonej prowincjalnej Warszawskiej Prowincji Sióstr Nazaretanek, jednocześnie była wiceprzewodniczącą Konsulty Konferencji Wyższych Przełożonych Zgromadzeń Żeńskich w Polsce. Prowadziła także biuro Rady Szkół Katolickich w Polsce. Przez 9 lat przebywała w Rzymie na stanowisku Asystentki Przełożonej Generalnej w Zarządzie Głównym swego zgromadzenia. Od 7 lat przebywa w Londynie, odpowiadając za pełnioną tu od ponad stu dwudziestu lat misję Sióstr Nazaretanek. Jednocześnie pełni obowiązki radnej prowincjalnej w Zarządzie Prowincjalnym Prowincji Dobrego Pasterza, do której to prowincji obecnie należy.

Poezje s. Bożeny odkrył i udostępnił czytelnikowi prof. Zdzisław Wałaszewski (1922 ? 2008), wybitny filolog i znawca literatury, w czasie jej pierwszego pobytu w Londynie, gdzie doskonaliła język angielski. Przyczynił się do wydania jej debiutu poetyckiego Owoc granatu (Veritas, Londyn 1989). Do drugiego zbioru wierszy Piszę ci moją miłość (Lumen, Warszawa 1993) przedmowę napisał ks. Janusz  St. Pasierb. Kolejne tomy poezji to: Jak złota spinka (Wydawnictwo Sióstr Loretanek, Warszawa 1998), Kto zieleń powróci (Bernardinum, Pelplin 2005), Zmylone ptaki (Warszawa 2008). Pokaźny tom pt. Powroty dobrych fal (Wydawnictwo Atut, Zamość 2011) zawiera oprócz wierszy prozę poetycką i cykl poematów, na których oryginalność zwrócił uwagę Jan Sochoń w publikacji Poszukiwanie literatury (Warszawa 2012). Ostatni tom prozy poetyckiej pt. Niby nic (Zamość 2015) wyróżniony został doroczną nagrodą Stowarzyszenia Wydawców katolickich Feniks 2016 w kategorii literackiej.

Wiersze s. Bożeny drukowano w antologiach: Wolność nie zniewolona? (Warszawa 1997), Księga Krzyża (Katowice 1998), Wieczność nie ma kalendarza (Kraków 2006). Jest autorka wielu artykułów prozą, które czekają na opracowanie oraz licznych tekstów do muzyki (m.in. Rozmowy ze świętym Józefem oraz hymnu Kongresu Józefologicznego Tylko stań przy nas, albumu Nowa Pieśń Jakuba Tomalaka, Dominikański Ośrodek liturgiczny 2009). Publikacją unikatową są jej autorskie kolędy pt. Światełko z Betlejem (Poznań 2013), które ukazały się ponownie w 2016 r. w formie książki z płytą w Wydawnictwie Harmonia.
Do Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie należy od 2012.

http://bozenaflak.blogspot.co.uk/